Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

MAKATON

W przedszkolu realizujemy nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne mające na celu poszerzenie i modyfikację realizowanych w placówce celów i treści kształcenia, wychowania i opieki oraz poprawę skuteczności działania.  W roku szkolnym 2018/2019 przedszkole podjęło działania  którego celem jest prezentowanie i upowszechnianie propozycji nowatorskich rozwiązań edukacyjnych oraz promowanie realizowanych osiągnięć organizacyjnych i metodycznych, a także wymiana doświadczeń. Po przebytym szkoleniu zastosowano Program Komunikacji Makaton do porozumiewania się   z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie  oraz z dzieckiem z autyzmem  z zaburzeniami mowy.

Gdy dziecko nie mówi, nie znaczy, że nie ma nam nic do powiedzenia. Często z racji zakłóceń rozwoju, dezorganizacji ulega również proces porozumiewania się. Dziecko nie zna innego niż mowa skutecznego środka za pomocą, którego mogłoby przekazać to chce powiedzieć. Wiele dzieci szczególnie niepełnosprawnych intelektualnie w takich sytuacjach ucieka się do innych form jak: krzyk, płacz, autoagresja, izolowanie się - zachowań, które pomagają im zwrócić na siebie uwagę i w ten sposób zakomunikować swoje potrzeby. Nierzadko zachowania tego typu są wołaniem dziecka o pomoc w zrozumieniu otaczającej go sytuacji, tego co inni do niego mówią i czego od niego oczekują. Tak było i tym razem, dlatego wspólnie z nauczycielem wspomagającym, logopedą postanowiono wspomóc porozumiewanie się  za pomocą gestów i symboli graficznych. Dziecku założono książkę komunikacyjną w której  znajdowało się słownictwo podstawowe  i poziomy tematyczne np. rodzina, zabawa, czynności, zwierzęta, sport, Boże Narodzenie, cyfry, litery. Książka komunikacyjna była wykorzystywana do porozumiewania się zarówno podczas zajęć dydaktycznych a także podczas zabaw swobodnych z innymi dziećmi.

Program Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych. Makaton nie odkrywa czegoś nowego, ale wykorzystuje to, co dziecko już zna - proste gesty i rysunki graficzne. Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane sy z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa. W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania. Gesty stosowane były podczas nauki piosenki , wtedy wszystkie dzieci miały okazję poznać system porozumiewania się i bardzo chętnie to robiły. Z okazji Wieczornicy Bożonarodzeniowej dzieci wspólnie zaśpiewały kolędę ,,Przybieżeli do Betlejem pasterze" wykorzystując tylko gesty Makaton. Z okazji Dnia babci i dziadka dzieci również w piosence zastosowały wspomniane gesty. Gesty Makatonu są proste i czytelne, są to głównie znaki ikoniczne, które ze względu na analogie do rzeczywistych przedmiotów i czynności są łatwo rozpoznawalne.

W Polsce powstały w  wyniku kilkuletnich badań eksperymentalnych, których celem było utworzenie gestów jak najbardziej naturalnych tak, aby osoby niepełnosprawne były w stanie je zapamiętać i wykorzystać w celu porozumiewania się.

EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ  DLA DZIECKA:

- redukcja napięcia i stresu spowodowanego brakiem możliwości porozumiewania się z otoczeniem,

- wygaszenie zachowań, takich jak: krzyk, płacz czy autoagresja, wynikających z poczucia braku zrozumienia przez innych,

- szansa na budowanie więzi z innymi ludźmi,

- możliwość wyrażania swoich próśb, potrzeb i wyborów,

- wspomaganie procesów poznawczych,

- możliwość rozwijania kompetencji komunikacyjnych w interakcjach społecznych,

- rozwój samodzielności i poprawę funkcjonowania,

- wzmocnienie poczucia własnej wartości.

 

Zegar

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny