Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Informacja o otwarciu przedszkola od dnia 25 maja 2020r.

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od    6 maja 2020 r. żłobki, przedszkola i oddziały przedszkolne będą mogły ponownie funkcjonować, przy czym Organ Prowadzący może ograniczyć liczebność dzieci w grupie, a co za tym idzie, nie wszystkie dzieci będą mogły wrócić do placówek.

Dyrektor Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, w skład którego wchodzi Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Kowali  w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym tj. Gminą Sitkówka - Nowiny po uprzednim przygotowaniu pod względem reżimu sanitarnego placówki, przeprowadzeniu rozeznania wśród rodziców dzieci uczęszczających, informuje, dn. 25 maja 2020r. dzieci będą mogły wrócić do Przedszkola z zachowaniem wszelkich procedur podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Przedszkole  będzie czynne w godz. 7:30 – 15.30 z zachowaniem reżimu sanitarnego do odwołania.

Warunkiem objęcia dziecka opieką przedszkolną jest złożenie karty zgłoszeniaoświadczenia przez rodzica ubiegającego się o opiekę dla swojego dziecka na dwa dni przed pierwszym przyjściem dziecka do przedszkola.  

Za wyjątkiem, tych Rodziców, którzy do dnia 20.05.2020r. wyrazili w elektronicznej ankiecie wolę opieki nad dzieckiem przez Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Kowali wypełnią Kartę Zgłoszeniową w dniu 25.05.2020r. po przybyciu do placówki.

Kolejne zgłoszenia - Karty Zgłoszeniowe będą przyjmowane drogą elektroniczną Odpowiedzi prosimy kierować na maila: dyrektorkowala51@wp.pl

O decyzji o przyjęciu dziecka po terminie 25.05.2020r. będziemy Państwa informować e- mailowo lub telefonicznie . 

Z powodu wzmożonego reżimu sanitarnego  Przedszkole na dzień 25 maja 2020r. organizuje 1 grupę do 5  dzieci

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przydatna informacja dla rodziców:

Zgodnie z komunikatami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał również tym rodzicom, którzy mimo otwarcia przedszkola lub żłobka nie zdecydują się na posłanie do niego dziecka z powodu stanu epidemii.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa BHP na czas pandemii koronawirusa COVID – 19 obowiązującymi w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi w Kowali, a także wypełnienie Formularza Zgłoszenia wraz z Oświadczeniem (dokumenty dostępne na stronie internetowej Przedszkola https://kowala.przedszkolna.net )

Dziecko, którego rodzic nie dostarczy  tych dokumentów  nie będzie mogło przebywać w przedszkolu.

Do placówki będą przyjmowane tylko dzieci nie wykazujące oznak infekcji.

Prosimy o odpowiedzialne i przemyślane decyzje w związku z planowaniem powrotu Państwa pociech do przedszkola oraz o rygorystyczne przestrzeganie wdrożonych procedur.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny