Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Dokumenty

 

RAMOWE ROZKŁADY DNIA 

 

Ramowy rozkład dnia w grupie „Krasnoludki”

7:00 – 8:00

Zajęcia ponad podstawą programową.

7:00 – 8:00  Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00 – 13:00 

Realizacja Podstawy Programowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00 – 8:45 Zabawy integracyjne w grupie, zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka.

Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniami.

8:45 – 9:00 Czynności porządkowe i sanitarno – higieniczne. Przygotowanie do śniadania.

9:00 – 9:30 Śniadanie.

9:30 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne wg planu obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania z zachowaniem przerwy między zajęciami.

Zabawa ruchowa i swobodna działalność dzieci.

10:00 – 11:30 Pobyt na podwórku przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, gry i zabawy organizowane i inspirowane przez dzieci.

11:30 – 12:00 Czynności porządkowe, sanitarno – higieniczne.

Przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30 Obiad.

12:30 – 13:00 Poobiednia relaksacja. Słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej.

Masażyki.

 

 

 

 

13:00 – 17:00

Zajęcia ponad podstawą programową – zajęcia dodatkowe.

13:00 – 13:45 Zabawy ruchowo – dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne w sali lub na placu przedszkolnym.

Zajęcia dodatkowe.

 

13:45 – 14:00 Czynności sanitarno – higieniczne, samoobsługowe               i porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku.

 

14:00 – 14:30 Podwieczorek.

14;30 – 15:30 Zabawy dowolne zgodnie z zainteresowaniem dziecka w sali lub na placu przedszkolnym.

15:30 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci.

Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań.

Obserwacje pedagogiczne.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W GRUPIE ,,KOTKI"

 

8:00 - 13:00    REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ  WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

7:00 - 8:00

Grupa mieszana. Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna.

 

8:00 - 8:45

Zabawy integracyjne w grupie, zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami.

 

8:45 - 9:00

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych - przygotowanie do śniadania. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

 

9:00 - 9:30

Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku oraz kulturalnego zachowania się przy stole.

 

9:30 - 10:30

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, realizowane według założeń podstawy programowej. Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej.

10:30 - 11:30

Pobyt na podwórku przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, gry i zabawy organizowane i inspirowane przez dzieci.

 

11:30 - 12:00

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu. Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

12:00 - 12:30

Obiad. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12:30 - 13:00

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i na powietrzu. Czynności opiekuńcze, higieniczne (mycie zębów) i porządkowe. Słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej. Zabawy według zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych.

13:00 - 13:50

 Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • prace porządkowe.

 

13:50 - 14:00

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu. Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

14:00 -14:15

Podwieczorek.  Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku oraz kulturalnego zachowania się przy stole.

14:15 – 17:00

Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, praca wyrównawcza prowadzona indywidualnie w małych zespołach.  Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania. Obserwacja pedagogiczna.

 

W trosce o optymalny rozwój dzieci zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanków oraz dokumentowanie tych obserwacji.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE ,,Sówki"

 

 7.00 – 8.00

 • schodzenie się dzieci,

8.00 – 8.45

 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

 

8.45 – 9.00

 • przygotowanie do śniadania

 

9.00 – 9.30

 • śniadanie ,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego

 i estetycznego spożywania posiłku,

 • kulturalne zachowanie się przy stole.

9.30 – 10.30

 

 • Zintegrowana działalność wychowawczo-edukacyjna:

 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane w oparciu o nową podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

 

 10.30 -10.45

 • Przygotowanie do wyjścia na dwór

 

10.45 – 11.30

 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,

spacery, wycieczki,

 

11.30 – 11.45

 • Powrót z dworu, czynności samoobsługowe w szatni.

11.45 – 12.00

 • Przygotowanie dzieci do obiadu

 

12.00 – 12.30

 • Obiad.

12.30 – 13.00

 • czynności opiekuńcze, higieniczne i samoobsługowe, porządkowe,
 •  odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie bajek relaksacyjnych,
 • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych.
 • Odbiór dzieci przebywających w przedszkolu do godz.1300

13.45-14.00

 

14.00-14.30

 

 

 

13.00 – 17.00

 • Przygotowanie dzieci do podwieczorku
 • Podwieczorek

Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:

 

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • prace porządkowe, obserwacja pedagogiczna.
 • Odbiór dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny